Svi potrebni radovi interijera

Uređenje bilo kojeg interijera obuhvaća i ostale radove kao što su: zidarski radovi, električarski radovi, soboslikarski radovi, instalaterski radovi itd.

Sve navedeno možete odraditi preko tvrtke babaloo-design koristeći usluge naših ovlaštenih koperanata.

Vi kao investitor dolazite u poslovni kontakt samo sa odgovornom osobom babaloo-designa od kojeg i prema kojem ide sva poslovna komunikacija. Ovakvim načinom poslovanja biti ćete pošteđeni niza organizacijskih detalja, te Vam ostaje više slobodnog vremena.
Nadzor od strane babaloo-designa je za trajanja svih radova, a koperanti su tvrtke sa najboljim referencama.

hr : eng : tal : de : ru