www.fimes.com

Klasika, ali samo formom. Bogatstvo materijala i jakih boja, na prijelazu u glamur.

Stilema
Stilema

Cappellini

Fimes
hr : eng : tal : de : ru