Primjeri Vizualizacija


Vizualizacija interijera

Vizualizacija interijera je konačna dizajn varijanta, naprevljena u suradnji između investitora i dizajnera babaloo-designa.
Svrha joj je da se investitoru predoči konačna ideja i omogući uvid u budući izgled prostora.
Takva vizualizacija također se koristi od strane izvođača i nadzora radova kako bi se sve akcije u prostoru koordinirano izvodile i usporedile sa konačnim željenim izgledom istog. Takva vizualizacija najvažniji je dio projektnog dijela.
Naš stručni tim na čelu sa dizajnerom Alexom Pilepićem spreman je udovoljiti Vašim željama i svojim iskustvom osmisliti Vaš životni prostor, tako da Vaš boravak u njemu bude Vaše zadovoljstvo.

 

hr : eng : tal : de : ru